משלוח חינם לנקודת איסוף מעל 299 ש"ח

מיוצר בישראל

משלוח מהיר עד הבית

תקנון סטודיו סטיקאיט

מבוא

 1. “STICKIT” הנה חנות וירטואלית באינטרנט המציעה לציבור הגולשים באינטרנט מוצרי פנאי במחירים הוגנים (להלן- “החנות”). חנות זו שייכת ל”STICKIT” הרשומה כעוסק מורשה ואשר כתובתה בקיבוץ חמדיה.

 1. תקנון זה נועד להסדיר את היחסים שבין החנות לבין הגולשים, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או כל גוף אחר (להלן- “הגולש” ו/או “הלקוח”).

 1. עצם השימוש בחנות, בין אם בקריאת תוכנה ובין אם ברכישת מוצרים, מצהיר הגולש/המשתמש כי הוא קרא את תקנון החנות, הוא מודע לו ומקבל אותו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד בעלי החנות ו/או מי מטעמם. למען הסר ספק,  גולש אשר אינו מסכים לאמור בתקנון ובתנאי החנות, אינו רשאי לעשות בה כל שימוש.

 1. התכנים בחנות, לרבות מאמרים, טיפים, כתבות וכיו”ב מהווים מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי פרטני כלשהו.

תנאי השתתפות

 

 1. רשאי לבצע פעולה בחנות, כל אדם  מעל גיל 18 ומעלה וכן תאגיד רשום בישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י  אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ושהנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ו/או בעל חשבון paypal  פעיל ומאושר.

 1. רכישת מוצרים ע”י הלקוח תתאפשר רק בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:

א.      חברת האשראי של הרוכש ו/או חברת paypal   נתנה אישור לביצוע העסקה.

ב.       המוצר/ים אשר הוזמן ע”י הלקוח  נמצא/ים במלאי.

ג.        הלקוח הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת (למעט אם מדובר בהזמנה שבוצעה טלפונית).

ד.        המען בו יש לספק את השירות ו/או המוצר הנו במפת החלוקה של החנות.

 1. בעת ביצוע פעולת רכישה בחנות, יידרש הגולש ע”י חברת paypal   למלא פרטים אישיים: שם פרטי ושם משפחה או שם חברה, ת.ז/ח.פ, פרטי כרטיס אשראי, פרטים מלאים של בעל כרטיס האשראי, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

 1. הזנת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית והאתר ינקוט בהליכים משפטיים כנגד גולש אשר יזין פרטים כוזבים, לרבות הגשת תביעה נזיקית בשל הנזקים שנגרמו לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמם.

תשלום ואספקה

 1. התשלום בחנות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל  ו/או ע”י חברת paypal   . כל המחירים בחנות הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

 1. פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע”י הלקוח יעברו באמצעות חברת paypal  לשרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

 1. לקוח אשר מעוניין לבצע רכישה טלפונית, ימסור טלפונית לבעלי החנות ו/או מפעיל החנות ו/או מי מטעמו, את פרטי כרטיס האשראי והמוצרים המוזמנים.

 1. החנות נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. החנות לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש הלקוח לערוך. 

 1. על אף האמור לעיל, בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החנות  ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. אישור ההזמנה וביצועה מותנה בקיומם של התנאים המפורטים בסעיף 6 לעיל במצטבר. במידה ואחד או יותר מהתנאים הנ”ל לא יתמלאו, יודיעו על כך בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם לגולש באמצעות הדואר האלקטרוני של הגולש או טלפונית ויורו על ביטול העסקה.

 1. אספקת המוצרים /ואו השירותים תתבצע באחת מהדרכים הבאות: איסוף עצמי ע”י הגולש בתיאום מראש עם בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם, בדואר רשום לכתובת הגולש או באמצעות שליח לביתו של הגולש.

 1. אספקת המוצרים (למעט אם מדובר באיסוף עצמי) כרוכה בדמי משלוח, כדלקמן: דואר רשום (עד 2 ק”ג)- 15 ₪, שליח עד הבית לכל רחבי הארץ (למעט אזורים חריגים)- 39 ₪.  מחירי המשלוחים עשויים להשתנות מעת לעת.

 1. משלוח הזמנה פעם נוספת בשל אחת מהנסיבות הבאות, תחייב את הגולש בעלות נוספת מלאה של דמי המשלוח: במידה והגולש הזין כתובת שגויה למשלוח ההזמנה או במידה ולא אסף את ההזמנה מהדואר, או במידה ולא נמצא איש במען המסירה לקבלת ההזמנה ע”י השליח.  

 1. אספקת המוצר ו/או השירות תתבצע בהקדם האפשרי ולכל היותר תוך 14 ימי עסקים מעת אישור ההזמנה, למעט אם מדובר בהזמנה מיוחדת שאז מועד האספקה ייקבע בהתאם.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם  לא יהיו אחראים לכל עיכוב, מחדל או נזק שייגרמו, אם ייגרמו ע”י חברת המשלוחים ואשר לא היו בשליטתם.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות

 

 1. החנות תנהג בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ובהתאם להוראות תקנות הגנות הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

 1. כל עוד לא נשלחו המוצרים לכתובת שהוזנה ע”י הלקוח ניתן לבטל את ההזמנה טלפונית.

 1. החזרת מוצרים אשר סופקו ללקוח תאפשר רק בתוך 14 יום ואם לא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית. החזרת המוצר בשלמותו ובאופן תקין ע”י הלקוח תהיה באחריותו הבלעדית והוא יישא במלוא עלות משלוח המוצר חזרה לבעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם.

 1. רק לאחר שהמוצר יוחזר בשלמותו לבעלי החנות ו/או מפעלי החנות ו/או מי מטעמם, יזוכה חשבון ה-   paypal  ו/או כרטיס האשראי באמצעותו שילם הלקוח עבור המוצר. הזיכוי יבוצע אך ורק בגין עלות המוצר. עלות דמי המשלוח ועלות הסליקה לא תוחזר ללקוח בשום מקרה.

 1. על אף האמור בסעיפים 21-23 לעיל, מוצר שהוזמן בהזמנה מיוחדת ובוצעו בו שינויים בהתאם לבקשת הלקוח, לא יהיה ניתן להחזיר.

שמירת פרטיות:

 

 1.  הלקוח מאשר כי ידוע לו שכל הפרטים והנתונים שמסר ו/או ימסור לחנות או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים ,ולמעט פרטי כרטיס אשראי כאמור לעיל,  ישמרו במאגר מידע הרשום על שמה של החנות, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות”). הלקוח מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

 1. הלקוח מאשר ומסכים כי החנות ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: “הפניות”).

 1. מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החנות ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחנות, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע..

הגבלת אחריות:

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם שואפים לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר. יחד עם זאת, המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בחנות אינם פרי יצרתם של בעלי החנות ו/או מפעילי החנות  ו/או מי מטעמם אלא של צדדים שלישיים.

 1. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או מידע ו/או מצג בנוגע למוצרים הנה של היצרנים ו/או הספקים /ואו היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, לרבות אך לא רק, לטיב המצרים, תכונות המוצרים ותמונותיהם. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לטיב המוצרים, והמידע אודותם.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לנזק שנגרם למוצרים כתוצאה משימוש לא הולם ו/או שגוי ו/או בניגוד להוראות היצרן.

 1. תמונות המוצרים בחנות הנן להמחשה בלבד. לצורך בדיקה מדויקת של צבע, גודל, כמות וכו’ יש לקרוא היטב את המידע המופיע ליד כל מוצר.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות במקרה ובו פרטי ההזמנה של הלקוח הוזנו באופן שגוי ו/או קיימת תקלה טכנית המונעת מהלקוח להשלים את הזמנתו.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לפעילות בלתי חוקית ע”י לקוחות בחנות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת להורות על ביטול הזמנה ו/או רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם בשל תקלה טכנית במחשוב ו/או בחברת אשראי ו/או בחברת paypal, אם בשל פעולות איבה ו/או מלחמה, שביתה, השבתה, כוח עליון וכו’ ואם בשל  שינויים בשיעורי המס וההיטלים החלים על המוצרים ממועד פרסום המוצר ועד למועד האספקה הצפוי.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם אינם נשואים בשום אחריות לגבי תוכן האתרים ו/או המאמרים אליהם יש הפניה (“לינק”) בחנות.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם שומרים על זכותם לשנות את התקנון, להוסיף, לתקן ולגרוע ממנו, מעת לעת, במידת הצורך.

שמירה על זכויות

 

 1. החנות מכילה סימני מסחר , זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות של החנות/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בחנות.

 1. החנות ו/או בעלי החנות ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם שומרים על זכותם לנקוט בפעולות משפטיות כלפי כל גורם באשר הוא אשר יפר את הוראות התקנון דנן.

 1. כל מחלוקת שתתגלע בין לקוח ו/או גולש, שעניינה פעילות בחנות, תידון בבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן